Aile kuralları

Aile Genel Kuralları

1.0 Onaylı ve illegal olan aileler, aileye ait olduğunu gösteren kıyafet ve araç rengini kullanmalıdır.

1.1. Aile üyeleri uygun görünüme sahip olmalıdır.

1.2. Onaylı aile liderinin yaşı +17 olmalıdır.

1.3. Onaylı aileler minimum 15 kişi olmalıdır.

1.4. Aile etkinliklerine katılmak için aile malikanesi ve aile ofisi olması zorunludur ve Onaylı aile discorduna katılmak zorundadır.
(Aile malikanesi olmayan aileler banka soygunu dahil diğer aktiviteleri gerçekleştiremez.)

1.5. Aileler Ghetto Fraksiyonlarının Hepsine Katılabilir Fakat Legal Fraksiyonlarda Sadece EMS Ve Weazel Fraksiyonuna Katılabilirler Kolluk Kuvveti Fraksiyonları Ailelere
Yasaktır. Fraksiyon ile aile işleri birbirinden tamamen farklıdır.
Not 2: Yan karakteriniz bir fraksiyonda bulunursa buna çifte fraksiyon cezası verilir ve ceza ana karakterinize yansıyabilir.

1.6. Aileden çıkarılmak için gerekli bir sebep yok ise aile üyesi 200.000$ ödemesi gerekmektedir veya lider kendi isteği ile karar verebilir.

1.7. Aktif kovalamacadan kurtulmak için herhangi bir aile ofisi, aile evi ve aileye sığınılamaz. (CombatLog)

1.8. İllegali abartıp çok agresif takılan ailelere uyarı verilir.

1.9. Gang-up yapmak yasaktır yalnızca yetkili admin izniyle beraber kabul edilebilir (Onaylı veya planlı rol)

1.10. Oyuncular belli bir liyakat için aile liderinin takdirine bağlı olarak terfi ettirilmelidir.

1.11. Aileler arasında fedai (ajanlık) rolü serbesttir. IC olarak fedai olan kişi aile üyeleri tarafından fark edildiyse CK verilir. (Kanıt gereklidir)

1.12. Aile Liderleri adminlerden gelen talimatları yapmak zorundadır yapmadıkları taktirde tablet sıfırlanmasına kadar ceza verilebilir.

1.13. Ailelerin fraksiyon baskını yapması yasaktır. (IC bir neden varsa yetkili admin izniyle gerçekleştirilebilir.)

1.14. Aile oluşumu bir fraksiyon değildir.

1.15. Aileler, aile malikanesini kendi bölgesi olarak kabul edebilir, bölgelerini savunabilir.

1.16. Aile malikanesini satın almak için 1’den fazla kişinin para birleştirerek aile malikanesi satın alması; Sunucu kuralı 4.21 gereğince yasaktır.

1.17. Ailelerin kaçırma, diz çöktürme rolü yapmaları yasaktır.(Yalnızca planlı rollerde ve kolluk kuvvetlerini fidye amacıyla kaçırmasına, banka soygunu için sivilleri rehin
almasına izin verilir.)

1.18. Ailelerin küçük düşürücü, aşağılayıcı şekilde küfür etmeleri yasaktır. Abartılı bir şekilde hakaret eden ailelere uyarı verilir.

1.19. Birbirine düşman olan aileler şehir içerisinde sürekli çatışma içerisine girmemelidir.

1.20. Aile’ye üye toplamak amacıyla ilan verilebilir.(Verilen ilanlar "malikaneye;şoför,aşçı,güvenlik vb. şeklinde olmalıdır.)

1.21. Planlı roller yalnızca admin kadrosunun gözetiminde gerçekleştirilebilir.

1.22. Ailelerin her etkinlikte POV kaydı bulundurması zorunludur. Üyelerin bu kaydı 48 saat boyunca bulundurmaları zorunludur.

1.23. Aile yetkili admini tarafından onaylanmayan ailelerin etkinliklere katılması yasaktır.

1.24. Aile oluşumunun kuralları FiveLive yetkili yöneticileri tarafından belirlenmiş olup, her bir kural yetkililer tarafından değiştirilmesi ve güncellenmesi halinde kurallardan
haberdar olmak aile liderinin ve ailelin sorumluluğudur.

1.25. Oyuncuların admin onayı olmadan aile malikenelerine saldırması yasaktır.

1.26 Gerekli durumlarda yönetici fabrika veya drop savaşına el koyabilir veya başka bir aileye aktarımını sağlayabilir.

1.27 Etkinliklerde helikopter ve geçici skin kullanımı yasaktır.

1.28 Her onaylı ailenin maksimum 3 adet farklı kıyafet kombini bulunabilir.

-Not: Lider kıyafeti, üye kıyafeti, savaş kıyafeti şeklinde 3 farklı kıyafet bulunabilir. (Savaş sırasında lider dahil herkes savaş kıyafetini giymek zorundadır)

1.29 Aile etkinlikeri bir OOC etkinliktir, etkinlik sırasında ooc konuşma vb. gerçekleşemez ancak etkinlikler herhangi bir role dayalı değildir.

1.30 Aileler fraksiyonlara katılabilir. Fraksiyon ile aile işleri birbirinden tamamen farklıdır. (düzenlendi)

1.31 Aile eşyaları fraksiyon görevi esnasında, fraksiyon eşyaları aile görevleri esnasında kullanılamaz.

1.32 Eğer legal fraksiyonda çalışan bir aile üyesiyseniz ve aile iken bir suç işleyip polise yakalandıysanız bunun rolüne uymak zorundasınız.

1.33 Aile üyelerinin aile görevleri sırasında ailenin kıyafetlerini, fraksiyon görevi sırasında fraksiyon kıyafetlerini giymek zorundalardır. Giyilen kıyafetler yapılan iş için uygun olmadığı durumda 60 dakikadan başlayan demorgan cezası verilebilir.

1.34 Bir karakter bir ailede iken diğer karakter bir ailede veya fraksiyonda olamaz. Sadece bir karakteriniz aile-fraksiyon üyesi olabilir.

1.35 İnaktife geçirilen aile 1 ay boyunca tekrar aktif edilemez.

1.36 2 Hafta (14g) boyunca hiçbir etkinliklere katılmayan onaylı aileler inaktif duruma düşürülür ve 2 hafta Sonra (14g) tekrardan aktif duruma geçmek için başvuru yapabilirler. (düzenlendi)

2.0. Aile oluşumuna zarar verecek davranışlarda bulunmak yasaktır. (60 dakika’dan başlayan demorgan/Süreli ban cezası)

2.1. Aile deposunu boşaltmak yasaktır. (120 dakika’dan başlayan demorgan cezası/Warn)

2.2. Soygunlardan sonra malikaneye, ofise kaçmak yasaktır. (Soygun bittikten 30dk sonra gidilebilir.)

2.3. Rütbe satışı yasaktır. (Kanıt gereklidir. Uyarı verilir.)

2.4. Sohbette ve aile sohbetinde kuralları çiğnemek, küfür etmek yasaktır. (Warn/180 dakika demorgan.)

2.5. Aile üyelerinden zorla para almak yasaktır. Yatırımlar gönüllülük esasına bağlı olmalıdır. (Uyarı verilir.)

2.6. Bir aileye kabul için ücret talep etmek veya üyelere vergi koymak yasaktır. (Oyuncular ailelere gönüllü olarak katılır. Aksi kabul edilemez. Uyarı verilir.)

2.7. Aile bankasından liderin izni dışında para çalmak yasaktır.(Demorganda 180 dakika’dan başlayan ceza/Warn/Süreli ban)

2.8. Ailenin herhangi bir fraksiyonun önünden konvoy ile geçmek yasaktır. (Gövde Gösterisi)(1 yada 2 Uyarı)

2.9. Başka bir aile ile birlikte hareket etmek yasaktır. (Ticaret-Dostluk rolleri yasak değildir. Taraflara uyarı verilir.)

2.10. Drop, tesis ve malikane savaşlarında OP (Çok iyi olan) Silahlar kullanılamaz. (Havai Fişek, Heavy Sniper, Marksman Rifle MK2 vb.)(Demorganda 120 dakika’dan başlayan ceza/Aileye uyarı.)

2.11. Aile üyelerinin defibrilatör kullanması yasaktır. (Demorganda 120 dakika’dan başlayan ceza/Warn/Aileye Uyarı)

2.12. Ailelerin toplu şekilde sunucu kurallarını ihlal etmesine, ihlalinin teşvikine ve propagandasının yapılmasına izin verilmez. (Aileye toplu uyarı/Aile tabletinin sıfırlanmasına kadar ceza)

2.13 Onaylı ailelerin Airdrop ve Malikhane baskını Fabrika Savaşında NLR kuralı geçerlidir.

2.14 Savaşlara malikane önünde önceden yapılmış tek bir konvoy halinde gidilmesi gerekmektedir. (Konvoysuz gidilen savaşa diğer gün katılım yasağı / Aileye uyarı)

2.15 Toplu kural ihlali durumunda aile - alabilir.

2.16 Malikane baskını yapılmadan önce onaylı aile liderlerinin bulunduğu Families discordu üzerindeki baskın-bilgilendirme kanalına uygun şablon uygun şekilde
doldurularak fotoğraf atılmalı baskın bu şablon doldurulduktan sonra başlatılmalıdır. (Süreli malikane baskını yasağı)

2.17 Aile oluşumu içerisinde (/fam) telsizini trollemek tamamıyla yasaktır. (Warn 1/3)

2.18 Aile içerisinde bulunan üyelerin (Legal Fraksiyon Mensubu) , 00:00 - 05:00’a kadar ghetto bölgesinde kişilere ateş etmesi yasaktır. (300 Dakika Demorgan / Aileye Uyarı / Etkinliklere katılım yasağı)

2.19 Ailelerin 00:00-05:00 arası ghettoda toplu olmayan şekilde rdm atmasına izin verilir.
-Not: Dört ve üzeri kişi sayısı ile rdm atılamaz. (Bireysel işlem 300 dakika demorgan / Aileye uyarı) (düzenlendi)

MALİKANE BASKINI KURALLARI

3.1. Aileler malikane baskınlarını her gün saat 17:00 - 00:00 arasında, günde 3 kez olmak üzere farklı ailelere yapabilirler.

Not: Families discorduna iki parti onaylıyor ise saat 12:00-17:00 arasında olabilir (iki taraf aktif olması gerekiyor)

3.2. Ailelerin, etkinliklerden en az 45 dakika öncesi ve sonrasına kadar malikane baskını yapmaları yasaktır. (Tesis ve drop savaşları.)

3.3. Malikane baskınlarına, baskın bitimine 5 dakika kalana kadar giriş yapılabilir.( Demorgan / Etkinlik cezası / Aileye uyarı )

3.4. Malikane baskınlarında OP silahlar kullanmak yasaktır.(Heavy sniper, Havai fişek, Marksman Rifle MK2 vb.)

3.5. Malikane baskını yapmaya hazırlanan aileye, baskın başlayana dek hiçbir suretle müdahalede bulunulmamalıdır.

3.6. Malikane baskını bittikten sonra baskın rolü tamamen unutulur, baskın bitiminden sonra çatışmaya devam edilmesi yasaktır.

3.7. Malikane baskınları Discord “Families” kanalı üzerinden bildirilmesi zorunludur.

3.8. Malikane baskınlarının, “onaylı” ailelere gerçekleştirilmesi zorunludur.

3.9. Bir aile malikane baskını esnasındayken başka bir aile halihazırda malikane baskını yapan bir aileye malikane baskını yapamaz. X ailesi baskın yapıyorsa o baskından en erken 25 dakika sonra X ailesine baskın yapılabilir. (düzenlendi)

DROP SAVAŞI KURALLARI

4.1. Aile drop savaşlarına ve Fabrika savaşına malikanenin önünden tek bir konvoy halinde çıkmalıdır. Konvoy dışı hareket eden aileler cezalandırılacaktır. Konvoydan ayrı hareket edilemez, harekete başlanan konvoy ile savaş alanına kadar gidilmelidir.

4.2. Drop savaşına hazırlık en geç xx:20’de tamamlanmalıdır.

4.2. Drop savaşına 13:27.59/21:27.59’den sonra giriş yasaktır. (Respawn / Etkinlik cezası / Aileye uyarı)
-Not: Saatler bilgisayar saatine göre dikkate alınmaktadır.

4.3. Drop savaşlarında OP silahlar kullanmak yasaktır.(Heavy sniper,Havai fişek, Marksman Rifle MK2 vb.)

4.4. Alana araç ile giriş yasaktır.(Bireysel İşlem 120 dakika demorgan/Toplu ihlallerde aileye uyarı.)

4.5. Alana konvoy ile gidilirken ağır carraming yasaktır.(Bireysel İşlem 120DK)

4.5.1 Bir aile üyesi araç ile başka aile üyelerini aracına çarparak (bilerek ve isteyerek) aracı alanın içerisine itmesi yasaktır. ( 120 dakikadan başlayan demorgan cezası/ Toplu ihlalde aileye uyarı)

4.5.2 Aileler drop savaşı öncesi araç konvoylarını nizami bir şekilde oluşturmalıdır ( Maksimum 2 Araç Genişliğinde Oluşturulabilir)

4.6. Alana konvoy ile gidilirken alana uzak noktalarda konvoyu durdurup rakip ailelere ateş açmak yasaktır.(120 dakika demorgan cezası/Toplu ihlalde aileye uyarı.)
Not: Onaylı illegal etkinliklerin 15 dakika öncesinde herhangi bir öldürmek veya çatışmak yasaktır

4.7. Savaş esnasında yalnızca bir kişi Sniper kullanabilir. Minimap üzerinde alan görülmelidir. Sniper kullanan kişi savaş boyunca değişemez.

FABRİKA SAVAŞ KURALLARI

5.1. Aile tesis savaşlarına malikanenin önünden tek bir konvoy halinde çıkmalıdır. Konvoy dışı hareket eden aileler cezalandırılacaktır. Konvoydan ayrı hareket edilemez, harekete başlanan konvoy ile savaş alanına kadar gidilmelidir. (Pov kaydı istenebilir konvoy ile hareket edildiği kanıtlanamazsa fabrika el koyulur yada uyarı verilebilir.)

5.2. Tesis savaşlarında OP silahlar kullanmak yasaktır.(Heavy sniper,Havai fişek, Marksman Rifle MK2, Musket vb.)

5.3. Alana araç ile giriş yasaktır.(Bireysel İşlem 120 dakika demorgan/Toplu ihlallerde aileye uyarı.)

5.4. Alan dışında, alan açılmadan 15 öncesinde öldürmek veya kışkırtmak yasak (180dk Demorgan / Aile uyarı)

5.5. Rakip ailelerin alana girişini engellemek, alan dışından çatışmak yasaktır.(Tesis savaşına süreli katılma yasağı/Aileye uyarı.)

5.6. Tesis savaşı bittikten sonra RolePlay süreci tamamlanır. Alan kapandıktan sonra çatışmak yasaktır.

BANKA SOYGUNU KURALLARI

6.1 Banka soygunları 18.00 - 00.00 arası yapılmaktadır.

6.2 Banka soygunlarında maksimum 10 soyguncu + 1 rehine, minimum 4 soyguncu + 1 rehine ile yapılmaktadır.

6.3 Soygun bitişinde araç hareket edene kadar kolluk kuvvetleri tarafından araç lastiklerini patlatmak ve ateş açmak yasaktır.

6.4 Soygun süresince aile kıyafet kullanılmalıdır.

6.5 Onaylı olmayan ailelerin banka soygunu yapması yasaktır.

6.6 Bir aile 24 saat içerisinde en fazla 3 soygun planı, 3 motor, 3 delmek alabilir ve 3 banka soygunu yapabilir.

1 Like