Demorgan itiraz / 96903

  1. Oyun içi nickiniz: Mirac_Karapence
  2. Sizi cezalandıran yöneticinin oyun içi ismi: Valentino_Banderas
  3. İhlalin tarihi ve saati: 1.05.2024 15:11
  4. Durumu açıklayınız: ben adam aracıma vurduğu için ileriye gittim ezildi ben vdm atmak istemedim sonra uyarı amaçlı yeleğine sıktım kırıldı ap çekince öldürdüm
  5. Video/Fotoğraf kanıtınız: https://streamable.com/5v3z6n
  6. İhlal zaman kodu: -
  7. İdareyi aldatmaktan sorumlu olmayı kabul ediyor musunuz?(evet/hayır): evet

Merhaba , yapılan işlemde bir hata görülmemiştir. İyi roller dilerim.