Demorgan İtiraz 96951

  1. Oyun içi nickiniz:Zero_Sarslmazz
  2. Sizi cezalandıran yöneticinin oyun içi ismi:Arthur_Carl
  3. İhlalin tarihi ve saati:10.06.2024 17:37
  4. Durumu açıklayınız:Kayıdı göremiyorum
  5. Video/Fotoğraf Kanıtınız: 96951 failrp
  6. İhlal zaman kodu:UTC+3
  7. İdareyi aldatmaktan sorumlu olmayı kabul ediyor musunuz?(evet/hayır):EVET

Merhaba, demorgan itiraz talebiniz onaylanmıştır.