Geri Ödeme Politikası

Geri Ödeme Politikası

――――――――――――――――――――――――――

 1. Para İadesi Politikası
  1.1. Bu Geri Ödeme Politikası (bundan böyle “Politika” olarak anılacaktır), https://fivelive.net//docs/contract.pdf adresinde yayınlanan Teklif tarafından sağlanan ek bonus kazanımı hizmetleri için ödeme yapmış olan Müşteriye para iadesi koşullarını ve prosedürünü tanımlayacaktır (bundan böyle “Teklif” olarak anılacaktır) - Genel hükümler - Teklif tarafından sağlanan ek bonus kazanımı hizmetleri için ödenen para, oyun karakteri için oyun para biriminin kullanılmaması durumunda iade edilebilir.

1.2. Bu Politika, Birleşik Krallık mevzuatı uyarınca halka açık bir tekliftir ve Teklifin koşulsuz kabulü, Teklifin şartlarına uygun olarak fivelive.net web sitesine kayıt anlamına gelecektir. Yüklenici ile Müşteri arasında bu teklifin hüküm ve koşullarına ilişkin anlaşma, Müşterinin teklifi bu paragrafta belirtilen şekilde kabul ettiği tarihten itibaren yürürlüğe girecektir.

1.3. Politikanın güncel versiyonu şu adreste mevcuttur: FiveLive — Discover the game!

1.4. Müşterilerin kişisel verilerinin işlenmesi, FiveLive — Discover the game! adresinde bulunan Kişisel Veri İşleme Politikasına uygun olarak gerçekleştirilecektir.

1.5. Politika’da kullanılan terimler ve tanımlar, fivelive.net adresinde yayınlanan Teklif’te kullanılan terimler ve tanımlarla benzerdir

 1. Geri ödeme prosedürü - Yüklenici aşağıdaki geri ödeme prosedürünü oluşturmuştur:
  2.1. Müşteri, iade başvurusunun taranmış bir kopyasını e-posta adresine gönderecektir:

[email protected] adresine, aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde Yükleniciye gönderecektir: Müşterinin tam adı, pasaport verileri (seri, numara); ödeme tarihi;
ek ikramiye alımında hizmetler için kullanılmayan ödeme miktarı;
ödemenin yapıldığı kart veya e-cüzdan verileri. Ödeme belgesinin (çek) bir kopyası başvuruya eklenmelidir.
2.2. Başvuru, Müşteri veya vekaletname ile yetkilendirilmiş temsilcisi tarafından imzalanmalıdır. Başvurunun Müşteri temsilcisi tarafından imzalanması durumunda, başvurunun bir kopyası başvuruya eklenecektir.

2.3.Yüklenici, ilgili başvurunun alınmasından itibaren on (10) gün içinde başvuruyu inceleyecektir.

2.4. Başvurunun tüm gereklilikleri karşılaması durumunda, Yüklenici, ödemenin yapıldığı karta veya e-cüzdana para aktarmak için bankasına (ödeme sistemi) bir talimat gönderecektir. Geri ödeme koşulları Yüklenicinin ve Müşterinin bankasına bağlıdır. Yüklenici, bankalar (ödeme sistemleri) tarafından fon transferi koşullarının ihlal edilmesi nedeniyle geri ödeme koşullarının ihlal edilmesinden sorumlu tutulamaz. Yüklenici, başvuruda bulunan Müşterinin kişisel verilerinin güvenilir bir şekilde tespit edilememesi durumunda geri ödemeyi reddetme hakkına sahip olacaktır. Bu durumda, Yüklenici Müşteriyi ilgili verileri sağlaması gerektiği ve geri ödeme başvurusunun değerlendirilmesine ilişkin müteakip süreç hakkında bilgilendirecektir. Böyle bir durumda, Müşteri düzeltilmiş bir başvuruyu yeniden gönderebilir.

 1. Tarafların Sorumluluğu
  3.1. İşbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya uygunsuz şekilde yerine getirilmesine ilişkin sorumluluk Birleşik Krallık mevzuatına uygun olarak belirlenecektir.

3.2. Yüklenici, Web Sitesinin çalışmasındaki geçici arızalardan ve kesintilerden, Web Sitesinin kullanımıyla bağlantılı donanım, bilgisayar programları veya bilgilerdeki herhangi bir hasardan ve ayrıca bankaların ve ödeme sistemlerinin eylemlerinden sorumlu olmayacaktır.

 1. Sözleşmenin Süresi Sözleşmenin Feshi
  4.1. Bu teklifin hüküm ve koşullarına ilişkin Sözleşme, teklifin Müşteri tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girecek ve Taraflar yükümlülüklerini tam olarak yerine getirene kadar yürürlükte kalacaktır.

 2. Mücbir Sebepler
  5.1. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirememeleri halinde, söz konusu başarısızlığın işbu Sözleşmenin imzalanmasından sonra ortaya çıkan mücbir sebeplerin, yani yangın, sel, kasırga ve deprem gibi olağanüstü olayların veya Taraflardan herhangi birinin faaliyetlerine kısıtlama getirilmesinin ve diğer benzer durumların doğrudan bir sonucu olması ve bu kısıtlamaların Tarafların makul tedbirleriyle öngörülememesi veya önlenememesi halinde sorumluluktan kurtulurlar

 3. Diğer hüküm ve koşullar
  6.1. Bu Sözleşmenin şartlarının kabulü, bu sitenin işletilmesi anlamına gelecektir.

6.23. Müşteri, geri ödeme başvurusunda bulunarak, Yükleniciye, Sözleşmenin 6.1.3. maddesinde listelenen kişisel verileri toplama, kaydetme, sistematik hale getirme, biriktirme, saklama, belirleme (güncelleme, değiştirme), çıkarma, kullanma, aktarma (diğer kişilere işleme talimatı verme dahil), anonim hale getirme, engelleme, silme, yok etme gibi işlemleri yapma yetkisi verir.

6.3. Onay, verilerin Müşteri tarafından iletildiği tarihten itibaren Müşteri tarafından iptal edilene kadar geçerli olacaktır. Geri çekme, Yükleniciden kişisel verileri işlemeyi durdurmasını talep eden bir belgenin gönderilmesini içerir. Sözleşmenin 6.1.3. maddesinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onay, Müşteri tarafından Yükleniciye, bu Sözleşmenin ifası sırasında Yüklenici ile ortaya çıkan veya çıkabilecek yükümlülüklerin yerine getirilmesi de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sağlanacaktır: - Yüklenici ve/veya yetkili temsilcilerinin Müşteri ile temasları.

6.4. Müşterinin Yükleniciye sağladığı kişisel veriler:

Müşterinin adı, soyadı, soyadı;
Müşterinin pasaport bilgileri;
Banka kartı veya elektronik cüzdan bilgileri;
Müşterinin e-posta adresi;
6.5. Bu teklifin herhangi bir hükmünün veya hükümlerinin herhangi bir kısmının geçersiz veya uygulanamaz ilan edilmesi durumunda, sözleşmenin geri kalan hükümleri ve bölümleri tam olarak yürürlükte kalır.

6.6. Tüm bildirimler ve yasal olarak ilgili mesajlar Yükleniciye [email protected] e-posta adresinden iletilmelidir. - Bu teklif ve bu teklifte düzenlenmeyen hususlar Birleşik Krallık’ın yürürlükteki kanunlarına tabi olacaktır.

31.05.2022 tarihli revizyon