Ghetto Kuralları

Ghetto Genel Kurallar

1.1 Çetenin her üyesi, çeteye ait olduğunu gösteren kıyafetler ve araçlar olmalıdır. Cezası: 120dk demorgan ( Not: Başka bir çetenin rengini giymesi yasaktır.)

1.1.1 Herhangi bir suç faaliyeti sırasında ve getto’nun tamamında, bir çete üyesi çetesinin renklerinde giyinmelidir. Çetenin renginin giyimde minimum varlığı %50’dir. | Demorgan 240 Dakika (Not: Kurşun geçirmez yelek bir giysi değildir)

1.1.2 Çeteler yalnızca bulunduğu fraksiyonun renginde veya siyah çelik yelek giyebilir.

1.2 Çete üyeleri uygun görünüme sahip olmalıdır. | Uyarı / kitlesel ihlaller için Lidere Uyarı.

1.2.1 Discord’da ki takma ad, oyundaki takma adla eşleşmelidir. | Discord’dan kick. (Devamı olması durumunda fraksiyona - puan)

1.3 Polis takibinden kurtulmak için herhangi bir çete veya herhangi bir girilmez bölgeye durmadan trol amaçlı birkaç kez girmek (aile ofisi v.s) kaçmak yasaktır. | 240 dakikadan itibaren yapılan duruma göre demorgan.

1.4 Düşman bir çetenin insanlarını tespit etmek için bölgelerinde devriye gezmelerine izin verilir.

1.5 Mantıklı IC nedeni olmadan başka bir çetenin üyelerini öldürmek yasaktır. (Örnek IC: Çete Savaşı)

1.6 Çete deposunu boşaltmak yasaktır. (liderden / lider yardımcısı Kanıtlı alabilir) | Hesap yasaklanmasına kadar yasaklanma cezası.

1.6.1 RP deposunun kullanılması yetkili admin veya lider onayı ile izin verilir.

1.7 Başka bir çeteye savaş ilan etmesine yalnızca mantıklı bir IC nedeniyle izin verilir.

1.8 Çete dağılması (lideri olmaması vs.) durumunda 48 saat içinde bu çete ile savaş başlatmak yasaktır. | Savaşı açan çete lideri uyarı alır.

1.9 Kadro transferi yasaktır. Bu durum sadece lider onayı karşılığında olacaktır. (Çıkış Durumlarında 2x Warn Cezası) (düzenlendi)

1.10 Çetenin küfür etmesine izin verilir. (role girecek şekilde abartmadan adk, ddk ve mdk hariç)

1.11 Ekip, çete üyeleri tarafından onaylanan bir IC veya OOC nedeni varsa, liderliği alınabilir.

1.12 Ağır yaralı olan bir FIB / LSPD / ARMY / LSSD çalışanının öldürülmesine izin verilir.

1.13 Hastaneye çıktıktan sonra, 30 Dakika içinde adam kaçırma, soyma, olay yerine geri dönme yasaktır | Cezası 120dk’dan 360 dakikaya kadar demorgan

1.14 RP’ye göre çetenin itibari bölgesi, suçluların yoğun olarak yaşadığı bir yer sayılmaktadır.

1.15 Çete üyesi ücretsiz çıkışını gerçekleştirmek için fraksiyon lideri izni dışında ücretsiz çıkış sağlanmaz. (katıldıktan itibaren ilk hafta lider onayı olmadan çıkış yapılamaz.)

1.16 İşten çıkmak istediğinde fraksiyon hesabına 200.000$ ödemek zorundadır. Çete lideri kendi isteğiyle karar verilebilir. (Çıkmak için kuralları çiğnemek vs. ) | Cezası Uyarı WARN + 120 Dakika demorgandan mac bana kadar

1.17 Çetelerin aktiflik sınırları bulunmamaktadır. Tabletteki kişi sayısı maksimum 70 olabilir. (72 ve üzeri sayıda fraksiyona - puan)

1.18 Grafitti etkinliği boyunca çete üyeleri Ghetto içerisinde (bulunulan toprağa bakılmaksızın) diğer çete üyelerine karşı sebepsiz ateş edilebilir.

1.19 Savaş ve etkinliklere minimum 10 kişi katılım sağlanmalıdır. (Eğer bu aktifliği sağlayamıyorsanız süreli freeze talep edebilirsiniz)(Fraksiyona - puan)
-Not: Tabletteki aktif kişi sayısı 10 kişiden az ise 10 kişiden az kişi ile katılım sağlanabilir ve kural ihlali geçerli değildir.

1.20 Kişisel biat ettirmek yasaktır. Sadece fraksiyon özelinde bir kişi biat rolüne sokulabilir. | Cezası 180 dakika demorgan
Örneğin: İsim_Soyisim’e biat et yasaktır. XX Çetesine biat et serbesttir.

Extreme Kurallar

2.0 Malzeme, drop ve çiftlik savaşlarında op(çok iyi olan silahlar) silahlar kullanılamaz.
Kullanılması yasak olan silahlar aşağıdadır:

Havai Fişek Roketi
Heavy Sniper
Bullpuprifle_Mk2
Assault Shotgun
Sniper Rifle MK2
2.1 Aşırı online kapasitesine sahip çeteler admin tarafından uygun görülür ise online rolü bir şekilde transferine yapılması şartıyla izin verilir.

2.2 Malzeme savaşlarında yüklenen ve kaçırılan eşyaların hooda götürülmesi bir roleplay sürecidir.

2.3 Herhangi bir çete savaşında veya rolde ölüm yaşandığı zaman eski rol unutulur. 1.3 Çete kurallı içinde geçerlidir.
Herhangi bir çete üyesi Malzeme Drop veya rolde ölür ise o savaş veya role katılamaz rolplay sürecine engel olamaz.
NOT: Hood baskını dahildir.(30 dakikalık NLR kuralına uyacak şekilde)

2.4 Çete hood bölgesinden sorumludur herhangi bir baskında admilere şikayet etmemelidir kayıdını alıp forumdan iletmelidir.

2.5 Çetelerin aileler ile role girmesine izin verilir fakat diğer çetelere karşı birleşip savaşamazlar.
Aileler roleplay ile çetelerden yardım isteyip farklı oluşumlara karşı savaşabilirler.(yetkili admin onayı gereklidir)

2.6 Malzeme, drop, grafitti veya capture savaşına katılmayan çetelere yetkili adminler tarafından uygun görünen ceza verilir.
Yaptırımlar öncesinde veya sonrasında sorgulanamaz.
ÖRN: “Ona bu cezayı verdiniz buna niye bu cezayı uygulamıyorsunuz?”

2.7 Yetkili admiler uygun gördüğü taktirde uygunsuz olan capture alanlarında değişiklik yapabilir. Sorgulanamaz.

3.0 Çetelerin oyun içinde gang-up yapması yasaktır. (Çetelerin birleşip başka bir çeteye saldırması.)
Sadece kolluk kuvvetleri tarafından yapılan baskınlar da birleşip tek bir kuvvet olabilirler. (düzenlendi)
[23:09]
3.1 Bir ailenin bir çeteye baskın atmasına izin verilemez. Sadece IC sebep veya planlı bir şekil de buna izin verilir.
ÖRN IC Nedenler: Çete üyelerinin topluca aile üyelerini basması, Herhangi bir aile üyesinin kaçırılması vb. (yetkili admin onayı gereklidir)
NOT: Ailenin bundan haberi yoksa ilk işlem de ceza verilemez. İlk işlem de rol devam edip bozulmamalıdır roleplay tamamlandıktan sonra aile uyarılmalıdır.

3.2 Herhangi bir çeteye yeni katılan üye çeteden çıkmak isterse 200.000$ ödemelidir.
Çete üyesi çıkma konusunda ADK, RDM, VDM veya herhangi bir fraksiyon ihlali uygularsa admin tarafından warn’ı verilir.
NOT: Bu ceza farklı bir cezaya dönüştürülebilir. Sorgulanamaz.

3.3 Askeriyeye yapılan baskınların saatleri aşağıdadır.
NOT: Bu günler ve bu saatler dışında kesinlikle yasaktır.

Çarşamba,
18:00 - 20:00 arası The Familes
Perşembe,
18:00 - 20:00 arası Ballas
Cuma,
18:00 - 20:00 Arası Vagos
Cumartesi
18:00 - 20:00 Arası Marabunta

3.4 Askeriye baskını yapılırken askeriye deposunda en az 10.000 depo olmalıdır, eğer 10.000 depo yoksa baskın yapan çeteye eksik depo miktarı sağlanacaktır. (baskın başarılı olmalıdır)

3.5 Askeriye baskınlarında 10.000 depo alınabilmesi için 2 van götürülmesi ve öncelikle vanların doldurulması gerekmektedir, eğer vanlar dolduysa ve içeride depo kaldıysa depo sürücüsü harici van içerisinde bulunan kişiler el ile malzemeyi taşıyabilir.

3.6 Baskınlar tek seferlik yapılacaktır. Depo alamama durumunda ikinci sefer askeriyeye depo baskını yapılamaz.

3.7 USNG ve Çeteler baskın saatlerinde aktif olmak zorundadırlar.

3.8 Çeteler baskın atmadan önce baskın saatlerini Curator Ghetto Admine Criminals üzelerinden bildirmek zorundadırlar. (İzin gerekmez)

3.9 Kanıtsız bir şekil de yalan itham da bulunamaz ve bir itham da bulunur iken videonun en uzun hali atılmalıdır. Kanıt forum üzerinden iletilmedikçe işlem uygulanmaz.

4.0 Baskın sırasında USNG ön kapıda minimum üç asker ve Arka kapıda minimum üç asker olunması zorunludur.

4.1 Çete liderleri adminlerden gelen talimatları yapmak zorundadır yapmadıkları taktir de tablet sıfırlanmasına kadar ceza verilebilir

NOT: Bu kuralların cezalarını head admin ve üzeri tartıp yaptırım uygulayabilir. Minimum demorgan cezası 60 dakika - Maksimum ceza hesap CK’sı ile sonuçlandırılacaktır. Toplu yapılan ihlallerde fraksiyona (-) puan cezası verilebilir. Sorgulanamaz.

Çatışma Kuralları

4.1 IC nedeniyle diplomatik ilişkilerden bağımsız olarak roleplay çatışmalar düzenlenmesine izin verilir.

4.2 Çatışma yalnızca bir roleplay anıdır.

4.3 Roleplay çatışmaları sunucunun kurallarına göre yapılır.

4.4 IC ittifaklarına sahip fraksiyonlar (Mafyalar) RP okunda yer alabilir.

4.5 Çete/mafya çatışmayı reddedebilir.

4.6 Çatışma katılımcı sayısı - anlaşmaya göre olur.

4.7 Her türlü silah ve mühimmat kullanımına izin verilir (Server Kurallarına uygun).

4.8 Drop, malzeme ve capture gibi savaşların başlangıç saatlerinden 45 dakika önce hazırlık süreci olduğu için hood basılamaz.

Bölge Kuralları

5.0 Çetelerin 14 günde bir sahip oldukları topraklar sıfırlanır.

5.1 İnsanların çetenin RP bölgesinden zorla çıkartılmasına izin verilir.

5.2 Kendi topraklarında çeşitli RP etkinlikleri düzenlemesine izin verilir.

5.3 Çetenizin topraklarında bulunuyorsa, düşman çetesine uyarı yapmadan ateş açmasına izin verilir.

5.4 Başka bir çetenin bölge alanında herhangi bir ticari faaliyette bulunmak (silah/uyuşturucu satışı) yasaktır. | 60 dakikadan itibaren demorgan.

5.5 LSPD / FIB / ARMY / LSSD çalışanlarına, çetenizin bölgesinde bulunuyorlarsa uyarı yapılmadan ateş açılmasına izin verilir. Bu kural sadece Southside (Ghetto) için geçerlidir.

5.6 Kendi topraklarında yasadışı bir illegal satış noktaları düzenlemesine izin verilir.

5.7 Maskesiz suça yalnızca ghetto içinde izin verilir. | 120 dakika demorgan

5.8 Farklı bir çetenin hoodunun önünde aşırı kışkırtıcı hareketlerde bulunmak yasaktır. | 120dk Demorgan

5.9 Ghetto bölgesinde de iş yapmakta bulunan kişilere RDM yasaktır. (Tır Şoförlüğü , Paketlemeci vb) | 1x Warn Cezası

5.10 Ghetto bölgesinde de Sağlık personellerine karşı RDM yasaktır. | 1x Warn Cezası

Yasaklar

6.1 Müttefik veya tarafsız çetelerin yanından konvoyla geçmek yasaktır (gövde gösterisi) (Not: bu yalnız savaş ilanı etmek için yapılabilir) (Not: Geçitteki tüm katılımcılar öldürülürse savaş ilan edilmiş sayılmaz) | Fraksiyona (-) puan.

6.2 Başka bir çete ile dost olmak birlikte hareket etmek yasaktır (Not: Yalnız legal birimlere karşı ghetto içinde izin verilir.) | Fraksiyona (-) puan cezası

6.3 Yalnız Savaş halinde olduğunuz çeteyle savaş anında (HOOD) Bölgesine girerek orayı kapatıp erişimi engelleyebilirsiniz. 20 Dakika içinde hooddan çıkmalısınız . (Not. Savaş devam eder) | Fraksiyona (-) puan cezası (Her saat başı yanlızca 1 defa basılabilir.)

6.4 Capture savaşına hazırlanan çetelerin capture savaş saati aralığında hood basmak yasaktır. | Fraksiyona (-) puan cezası

6.5 Onay olmadan kolluk kuvvetlerine karşı baskın yasaktır. Sadece planlı rollerde izin verilir. | Cezası 320 dakikadan başlayan demorgan cezası
Dipnot: Bir çetenin 3 üst rütbelisi tutuklandığından sonra Admin Onayından sonra PD basılabilir saat 12:00-00:00 arası.

6.6 Çetelerin barış içerisinde dost olarak dolaşması yasaktır. Cezası: 120 dakikadan başlayan demorgan

6.7 Çetelerin hood içerisinden ateş etmeleri yasaktır. (Eğer hood önünde kışkırtma yapılıyorsa ateş edilebilir. Ancak ateş edildiği durumda ghetto kuralı 5.8 sebebiyle kışkırtan oyuncu cezalandırılmaz)(Bireysel işlem 180DK) (Toplu Kural ihlali durumunda fraksiyona - puan) ateş edilen ekip RP süreci içerisinde hood bölgesinden çıkması gerekmektedir. Hood bölgesi ekiplerin ve çetelerin en yoğun olduğu bölüm olduğu için Fear Rp kuralına uymaları gerekmektedir. (Bireysel İşlem 120 DK Demorgan) Ekstrem bir durum olması halinde hooda gelen herhangi bir ateş durumunda (Bireysel işlem 320DK Demorgan).

6.8 Çetelerin hood bölgesine kaçmaları yasaktır. (Bireysel işlem 240DK) (Toplu Kural ihlali durumunda fraksiyona - puan) (Materyal savaşı hariç)

6.9 Çetelerin savaş olmadığı sürece hood baskını yapmaları yasaktır. (Bireysel işlem 320DK) (Toplu Kural ihlali durumunda fraksiyona - puan)

6.10 Kolluk kuvvetlerine karşı Ghetto bölgesi haricinde RDM serbest değildir. (Bireysel İşlem 300 DK)

Criminals Lider Kuralları

1- Askeriye baskını atılmadan 1 saat önce baskın-bilgilendirme kanalına mesaj atılmalıdır, baskın başarılı geçtiyse alınan depo miktarı ile baskın sonrasında rapor verilmeli, baskın başarısız geçtiyse bunun da raporu verilmelidir. Eğer tekrar baskın atılacaksa, baskın bittikten 1 saat sonra tekrar 1 saat sonrasında baskın atacağınızla ilgili bilgilendirme geçmelisiniz. Bunlar yerine getirilmediği takdirde kazanılan depoya el koyulması ve - puan ile sonuçlanabilir.

2- Savaş başlatmak için savaş-ilanı odasındaki forms linki üzerinden ilan vermeli ve admin onayı beklemelisiniz, Dep. Head Curator ve üzeri yetkililer savaşa onay veya red verebilir. Onay gelmeden ic’de savaş ilanı verilemez, savaş başlatmak için en geç savaş ilan edeceğiniz saatten 3 saat önce forms linkini doldurmuş olmanız gerekmektedir. Hatalı başlatılan savaşlar savaş iptali ve - puan almanız ile sonuçlanabilir.

3- capture-bilgi Kanalı capture savaşı sonrası kazanan çetenin savaşı kazandığı belirtmesi içindir. Eğer Ballas vs Marabunta capture’u mevcutsa, capture’u kimin açtığı önemsiz olmakla beraber kazanan çetenin lideri “Ballas vs Marabunta capture savaşını xx kazanmıştır” şeklinde belirtmelidir.

4- capture-detaylar Kanalı capture saatlerinde yanlışlık olup olmadığının kontrol edilmesi ve capture un eksiksiz açıldığının görülmesi içindir. Capture savaşı başlatan çete bu kanalda bilgi vermelidir. Doldurulması gereken taslak odanın sabitlenen mesajlarında mevcuttur. Eksik doldurulması veya doldurulmaması capture savaşı iptali ve - puan almanız ile sonuçlanabilir.

5- freeze-capture Kanalı çetelerin savaşlardan ve ghetto aktivitelerinden geçici süreliğine izin alması içindir. Freeze içerisinde olan
çete tüm ghetto aktivitelerinden muaftır aynı zamanda tüm ghetto aktivitelerini yapması yasaktır. Eğer freeze kaldırmak isterseniz bunu Dep. Head Curator ve üzeri bir yetkiliye danışarak freeze’inizi kaldırabilirsiniz. Freeze’iniz kalkmadan ghetto aktivitesinde bulunmanız freeze’inizin kalkması ve - puan almanız ile sonuçlanabilir.

Sarı Bölge : Hood içini temsil etmektedir.
Kırmızı Bölge : Etkinlik konvoylarının oluşturulacağı konumu temsil etmektedir.
Siyah Bölge : Hood bölgesini temsil etmektedir.

Ghetto Savaş Kuralları

Drop Savaş Kuralları

  1. Alan için konvoy hazırlığı en geç xx.50’de başlamalıdır.
 • 1.1. xx.56’da alan belirlenmesinden itibaren konvoy çıkmalıdır.
 • 1.2. En geç xx.00’da alan her bir oyuncunun minimap üzerinde alanı görmesi gerekmektedir. (Eve Gönderilme)
 • 1.3. En geç xx.02’de her bir oyuncu alana giriş sağlamalıdır. (Eve Gönderilme)
 • 1.4. 1 maddesine bağlı tüm kurallarda yönetici insiyatifine bağlı olarak çatışma vb. durumlar için süre aşımına izin verilir.
 • 1.5 Etkinliklerde helikopter ve geçici skin kullanımı yasaktır.
 • 1.6 Etkinlik alanına girmeden önce ve çıktıktan sonra Genel RP kuralları geçerlidir.
  Örn: Polis sizi bölge dışında maskeli halde yakaladıysa bu role katılmak zorundasınız.
 • 2.1. Alana araç ile giriş yasaktır. (Bireysel İşlem 180DK)
 • 2.2. Alana konvoy ile gidilirken ağır carraming yasaktır. (Bireysel İşlem 120DK)
 • 2.3. Alana konvoy ile gidilirken ağır nonrp-drive yasaktır. (Bireysel İşlem 120DK)
 • 2.4. Alana konvoy ile gidilirken alana uzak noktalarda konvoyu durdurup rakip çetelere ateş açmak yasaktır. (Bireysel İşlem 180DK) (Toplu ihlal durumunda fraksiyona ceza verilir)
 • 2.5. Konvoyun yola çıkmasından itibaren konvoya katılım yasaktır. (Eve Gönderilme)
 • 2.6. Konvoy dışından ilerlemek veya alana alan belirli olmadan gidip pozisyon almak yasaktır. (Eve Gönderilme)
  1. Alana konvoy halinde yalnız bir kez girilebilir. (Eve Gönderilme)
 • 3.1 Alanda ölen kişilerin alana geri dönmesi yasaktır. Kişi Hastaneye gittikten 30 dakika sonra alana tekrar dönebilir. (Bireysel İşlem 120DK)
  1. Savaşa 45 dakika kala herhangi bir kaçırma, işletme önünde satın alım engelleme vb. roller yasaktır. (Bireysel İşlem 120DK) (Toplu ihlal durumunda fraksiyona ceza verilir)
  1. OP silahların savaş esnasında ve konvoy esnasında kullanılması yasaktır. (Havai Fişek, Heavy Sniper, Marksman Rifle MK2 vb) (Bireysel İşlem 180DK)
 • 5.1 Savaş esnasında yalnızca bir kişi Sniper kullanabilir. Minimap üzerinde alan görülmelidir. Sniper kullanan kişi savaş boyunca değişemez. (Eve Gönderilme)

Malzeme Savaş Kuralları

  1. Alan için konvoy hazırlığı en geç xx.25’de başlamalıdır.
 • 1.1. xx.30’da alan belirlenmesinden itibaren konvoy çıkmalıdır.
 • 1.2. En geç xx.37’de alan her bir oyuncunun minimap üzerinde alanı görmesi gerekmektedir. (Eve Gönderilme)
 • 1.3. En geç xx.40’de her bir oyuncu alana giriş sağlamalıdır. (Eve Gönderilme)
 • 1.4 Savaşın bitiş süresinden itibaren (19.30) en fazla 30 dakika boyunca vanlar aranabilir. 30 dakika içerisinde bulunamadıysa vanların hooda gelişini engellemek yasaktır.
 • 1.5. 1 maddesine bağlı tüm kurallarda yönetici insiyatifine bağlı olarak çatışma vb. durumlar için süre aşımına izin verilir.
 • 1.6 Etkinliklerde helikopter ve geçici skin kullanımı yasaktır.
 • 1.7 Etkinlik saatinden 45 dakika öncesinde hood baskını yapılamaz. Etkinlik sırasında hood baskını yapılamaz. Etkinlik bitiminden sonraki ilk 30 dakika hood baskını yapılamaz. (Eğer panelvanlar hooda girerken görülüyorsa hood basılabilir, malzeme çetenin kendi panelvan aracına aktarıldıktan sonra hooddan çıkılmalıdır)
 • 1.8 Etkinlik alanına girmeden önce ve çıktıktan sonra Genel RP kuralları geçerlidir. Örn: Polis sizi bölge dışında maskeli halde yakaladıysa bu role katılmak zorundasınız.
 • 2.1. Alana araç ile giriş yasaktır. (Yalnızca depo taşıyacak olan panelvanlara izin verilir) (Bireysel İşlem 180DK)
 • 2.2. Alana konvoy ile gidilirken ağır carraming yasaktır. (Bireysel İşlem 120DK)
 • 2.3. Alana konvoy ile gidilirken ağır nonrp-drive yasaktır. (Bireysel İşlem 120DK)
 • 2.4. Alana konvoy ile gidilirken alana uzak noktalarda konvoyu durdurup rakip çetelere ateş açmak yasaktır. (Bireysel İşlem 120DK)
 • 2.5. Alana konvoy ile gidilirken panelvanları patlatmaya ve safdışı bırakmaya yönelik her türlü faaliyet yasaktır. (Bireysel İşlem 180DK)
 • 2.6. Konvoyun yola çıkmasından itibaren konvoya katılım yasaktır. (Eve Gönderilme)
 • 2.7. Konvoy dışından ilerlemek veya alana alan belirli olmadan gidip pozisyon almak yasaktır. (Eve Gönderilme ile başlayan ceza)
 • 2.8. Panelvanlara pit demiri olmayan araçla pit atmak yasaktır. (Bireysel İşlem 120DK)
 • 2.9. Panelvanlara pit demiri olmayan araçlarla yalnızca önüne geçerek yavaşlatma yapılabilir.
 • 2.10.Vanlar alandan çıkış yaparken yavaşlatılabilir ve ateş edilebilir.
  1. Vanlar savaş saatinden en az bir saat sonra tabletten çekilebilir savaş saati bitene kadar vanların tabletten çekilmesi yasaktır. (Fraksiyona -20 PUAN ve Alınan Depoya El Koyulması)
 • 3.1. Vanlar olmadan alana konvoy ile gelmek yasaktır. (Eve Gönderilme) 3.2. Vanlar dolduktan sonra malzemelerin el ile götürülmesine izin verilir. 3.3. Malzemeyi elde taşımak yasaktır. Sadece panelvanlar aracılığıyla malzeme taşınabilir. (Bireysel İşlem 120DK) (Toplu kural ihlali durumunda fraksiyona - puan)
  1. Alana konvoy halinde yalnız bir kez girilebilir. (Eve Gönderilme)
 • 4.1 Alanda ölen kişilerin alana geri dönmesi yasaktır. Kişi Hastaneye gittikten 30 dakika sonra alana tekrar dönebilir. (Bireysel İşlem 120DK)
  1. Savaşa 45 dakika kala herhangi bir kaçırma, işletme önünde satın alım engelleme vb. roller yasaktır. (Fraksiyona -15 PUAN)
  1. OP silahların savaş esnasında ve konvoy esnasında kullanılması yasaktır. (Havai Fişek vb) (Bireysel İşlem 180DK)
 • 6.1 Savaş esnasında yalnızca bir kişi Sniper kullanabilir. Minimap üzerinde alan görülmelidir. Sniper kullanan kişi savaş boyunca değişemez. (Eve Gönderilme)

Çiftlik Savaş Kuralları

  1. Çiftlik savaşı başlangıcı ile beraber (20.00) alana giriş yapılabilir.
 • 1.1. Alan için son konvoy hazırlığı en geç 20:30’da başlamalıdır.
 • 1.2. En geç 20:40’da alan her bir oyuncunun minimap üzerinde alanı görmesi gerekmektedir. (Eve Gönderilme)
 • 1.3. En geç 20:42’de her bir oyuncu alana giriş sağlamalıdır. (Eve Gönderilme)
 • 1.4. 1 maddesine bağlı tüm kurallarda yönetici insiyatifine bağlı olarak çatışma vb. durumlar için süre aşımına izin verilir.
 • 1.5 Etkinliklerde helikopter ve geçici skin kullanımı yasaktır.
 • 1.6 Etkinlik alanına girmeden önce ve çıktıktan sonra Genel RP kuralları geçerlidir. Örn: Polis sizi bölge dışında maskeli halde yakaladıysa bu role katılmak zorundasınız.
 • 2.1. Alana araç ile giriş yasaktır. (Bireysel İşlem 180DK)
 • 2.2. Alana konvoy ile gidilirken ağır carraming yasaktır. (Bireysel İşlem 120DK)
 • 2.3. Alana konvoy ile gidilirken ağır nonrp-drive yasaktır. (Bireysel İşlem 120DK)
 • 2.4. Alana konvoy ile gidilirken alana uzak noktalarda sebepsiz yere konvoyu durdurup rakip çetelere ateş açmak yasaktır. (Bireysel İşlem Warn)
 • 2.5. Konvoyun yola çıkmasından itibaren konvoya katılım yasaktır. (Eve Gönderilme)
 • 2.6. Konvoy dışından ilerlemek veya alana alan belirli olmadan gidip pozisyon almak yasaktır. (Eve Gönderilme)
  1. Alana konvoy halinde yalnız bir kez girilebilir. (Eve Gönderilme)3.1 Alanda ölen kişilerin alana geri dönmesi yasaktır. Kişi Hastaneye gittikten 30 dakika sonra alana tekrar dönebilir. (Bireysel İşlem 120DK)
  1. Savaşa 45 dakika kala herhangi bir kaçırma, işletme önünde satın alım engelleme vb. roller yasaktır. (Fraksiyona -15 PUAN)
  1. OP silahların savaş esnasında ve konvoy esnasında kullanılması yasaktır. (Havai Fişek vb) (Bireysel İşlem 180DK)5.1 Savaş esnasında yalnızca bir kişi Sniper kullanabilir. Minimap üzerinde alan görülmelidir. Sniper kullanan kişi savaş boyunca değişemez. (Eve Gönderilme)

NOT: Çiftlik savaşı kazanıldıktan sonra sorumlu üst yetkili kazanan çeteye 1 saat içerisinde çiftliği devredecektir.

IC Savaş Kuralları

 • 1.0 Çetelerin IC savaşları sadece ghetto içerisinde geçmektedir.
 • 1.1 Çeteler IC savaşlarını şehre taşıyamazlar. Şehirde olan herhangi bir RDM yasaktır. (Bireysel Ceza Warn) (4+ Kişi sayısının RDM ihlali Durumunda Fraksiyona -15 PUAN)
 • 1.2 Şehir dışında / daha az kalabalık yerlerde düşman bir çete ile RolePlay Çatışma düzenlenmesine izin verilir.
 • 1.3 Kamera anahtarı bölgesinde çatışmaya izin verilir. (Kamera çatısından Vagos hood içerisine ateş etmek yasaktır. aynı şekilde Ballas Megamall Çatısı bu kurala dahildir.) (Bireysel işlem 320dk demorgan)
 • 1.4 Capture savaşına hazırlanan çetelerin capture savaş saati aralığında hood basmak yasaktır. | Fraksiyona (-) puan cezası
 • 1.5 Çetelerin savaş olmadığı sürece hood baskını yapmaları yasaktır. (Bireysel işlem 320DK) (Toplu Kural ihlali durumunda fraksiyona - puan)
 • 1.6 Etkinlik saatinden 45 dakika öncesinde hood baskını,kaçırma rolü ve biat rolü yapılamaz. Etkinlik sırasında hood baskını yapılamaz. Etkinlik bitiminden sonraki ilk 30 dakika hood baskını yapılamaz.
 • 1.7 Yalnız Savaş halinde olduğunuz çeteyle savaş anında (HOOD) Bölgesine girerek orayı kapatıp erişimi engelleyebilirsiniz. 15 Dakika içinde hooddan çıkmalısınız . (Not. Savaş devam eder) | Fraksiyona (-) puan cezası (Her saat başı yalnızca 1 defa basılabilir.)